Trang chủ hệ thống > Chuyên mục > Hệ thống hành chính


1. Chủ Tịch Công Ty - Phan Minh Triết
Họ và tên: Phan Minh Triết "Văn phòng trực tuyến là một kiểu hệ thống...
2. Phó Chủ Tịch - Ung Thị Bích Phượng
Họ và tên: Ung Thị Bích Phượng "Có nhiều hình thức tổ chức dịch vụ trong...
3. Phó Chủ Tịch - Phan Công Thành
Họ và tên: Phan Công Thành "Dự án cũng chính là lợi nhuận của công ty. Nhưng...
4. Giám Đốc - Trần Văn Chuẩn
Họ và tên: Trần Văn Chuẩn "Với tôi, thị trường luôn...
5. Giám Đốc - Jimmy Hùng
Họ và tên: Jimmy Hùng "Công việc của tôi là đảm...

Lưu Ý Nguy Cơ Bị Mất Domain

An Ninh Mạng
Việc đăng ký tên miền do các đơn vị tự do không có giấy phép thực hiện sẽ đem lại rủi ro mất tên miền rất cao. Chuyển giao tên miền về các cơ quan pháp nhân có giấy phép Bộ Thông Tin là biện pháp an toàn nhằm bảo vệ quyền sở hữu của bạn. Xem chi tiết