Trang chủ hệ thống > Chuyên mục > Uy tín thương hiệu


Chứng nhận thanh toán trực tuyến Bảo Kim
Từ ngày 28/04/2011, căn cứ vào văn bản số 15072011/BK_ADONLEAD.COM được ký tại...
Chứng nhận thanh toán trực tuyến Ngân Lượng
Ngày 19/10/2010, theo công văn số 18/TTTT-HCM/PS/2010 của cổng hệ thống giao dịch...
Chứng nhận thanh toán trực tuyến quốc tế PayPal
Từ năm 2011, AdonLead chính thức gia nhập hệ thống tín dụng quốc tế PayPal...
Giấy phép Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Nam
Ngày 11/10/2010, theo công văn số 480/VNNIC, thông tư số 09/2008/TT-BTTT của Bộ...
Giấy phép kinh doanh Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp.HCM
Minh Triet Network Administrator (tên quốc tế) hay Công Ty TNHH MTV Quản Trị Mạng -...

Lưu Ý Nguy Cơ Bị Mất Domain

An Ninh Mạng
Việc đăng ký tên miền do các đơn vị tự do không có giấy phép thực hiện sẽ đem lại rủi ro mất tên miền rất cao. Chuyển giao tên miền về các cơ quan pháp nhân có giấy phép Bộ Thông Tin là biện pháp an toàn nhằm bảo vệ quyền sở hữu của bạn. Xem chi tiết