Điện thoại: +841.666666.933

Thư viện download có toàn bộ hướng dẫn, chương trình và các tập tin khác mà bạn có thể cần để cài đặt và vận hành website.


Văn bản hợp đồng mẫu (1)
Xem qua các văn bản cung cấp dịch vụ
Văn bản pháp luật Internet (8)
Các quy định về dịch vụ Internet
Hợp đồng Domain AdonLead
Hợp đồng cung cấp dịch vụ Domain tiêu chuẩn của AdonLead.
Dung lượng: 213 kB
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
Dung lượng: 207 kB
Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT
Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế quản lý và cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử.
Dung lượng: 206 kB
Thông tư số 189/2010/TT-BTC
Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam.
Dung lượng: 632 kB
Quyết định số 196/QĐ-VNNIC
Quyết định số 196/QĐ-VNNIC ngày 6/8/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa chỉ IP/số hiệu mạng.
Dung lượng: 1.99 MBLưu Ý Nguy Cơ Bị Mất Domain

An Ninh Mạng
Việc đăng ký tên miền do các đơn vị tự do không có giấy phép thực hiện sẽ đem lại rủi ro mất tên miền rất cao. Chuyển giao tên miền về các cơ quan pháp nhân có giấy phép Bộ Thông Tin là biện pháp an toàn nhằm bảo vệ quyền sở hữu của bạn. Xem chi tiết