Điện thoại: +841.666666.933

Tìm một Domain | Tìm nhiều Domain

Bạn có thể chuyển giao Domain đã đăng ký của bạn sang chúng tôi ngay hôm nay. Để bắt đầu, đơn giản nhập vào Domain dưới đây, mỗi tên một dòng - không bao gồm www. hoặc http://


Vui lòng nhập ký tự bạn thấy trong hình dưới đây vào hộp thoại được cung cấp. Điều này là cần thiết để ngăn việc gửi tự động.

Đuôi Domain Số năm tối thiểu Đăng ký Chuyển giao Gia hạn
.com 1 $9.99 USD $9.99 USD $9.99 USD
.net 1 $9.99 USD $9.99 USD $9.99 USD
.org 1 $9.99 USD $9.99 USD $9.99 USD
.info 1 $9.99 USD $9.99 USD $9.99 USD
.in 1 $9.99 USD $9.99 USD $9.99 USD
.us 1 $7.25 USD $7.25 USD $7.25 USD
.eu 1 $7.99 USD $7.99 USD $7.99 USD
.biz 1 $6.39 USD $9.99 USD $9.99 USD
.name 1 $9.99 USD $9.99 USD $9.99 USD
.co 1 $19.49 USD $24.99 USD $24.99 USD
.xxx 1 $79.00 USD $79.00 USD $79.00 USD
.de 1 $7.49 USD $7.49 USD $7.49 USD
.es 1 $8.29 USD $8.29 USD $8.29 USD
.ca 1 $11.99 USD $11.99 USD $11.99 USD
.asia 1 $12.49 USD $12.49 USD $12.49 USD
.me 1 $23.99 USD $23.99 USD $23.99 USD
.mobi 1 $16.49 USD $16.49 USD $16.49 USD
.tel 1 $12.99 USD $12.99 USD $12.99 USD
.tv 1 $24.99 USD $24.99 USD $24.99 USD
.cc 1 $17.99 USD $17.99 USD $17.99 USD
.ws 1 $8.99 USD $8.99 USD $8.99 USD
.bz 1 $18.99 USD $18.99 USD $18.99 USD
.mn 1 $37.99 USD $37.99 USD $37.99 USD
.ru 1 $4.50 USD $4.50 USD $4.50 USD
.pro 1 $12.99 USD $12.99 USD $12.99 USD
.sx 1 $29.99 USD $29.99 USD $29.99 USD
.nl 1 $7.99 USD $7.99 USD $7.99 USD
.pw 1 $54.99 USD $54.99 USD $54.99 USD
.cn 1 $7.99 USD $7.99 USD $7.99 USD

Chọn loại tiền:Lưu Ý Nguy Cơ Bị Mất Domain

An Ninh Mạng
Việc đăng ký tên miền do các đơn vị tự do không có giấy phép thực hiện sẽ đem lại rủi ro mất tên miền rất cao. Chuyển giao tên miền về các cơ quan pháp nhân có giấy phép Bộ Thông Tin là biện pháp an toàn nhằm bảo vệ quyền sở hữu của bạn. Xem chi tiết